SPOŁECZNOŚCI EWANGELICZNE TRÓJMIASTA ORAZ ICH LIDERZY

Tutaj wkrótce zamieścimy możliwie pełną listę ewangelicznych społeczności działających na terenie trójmiasta. Razem z danymi kontaktowymi chcielibyśmy umieścić krótkie wywiady z liderami tych społeczności oraz reportaże na temat unikalnego charakteru danej społeczności.